Compare products


DBI644MIB.BS/1DBI644MIB.BS/1


Përshkrimi i përgjithshëm
Sistemi i tharjes
Turbo Combi Drying™ 
 
 
Linja e produktit
Style 
 
 
Instalimi
Inkaso 
 
 
Përmasat
XL, 820 mm 
 
 
Numri i koshave
 
 
Numri i vendeve (sipas etiketës)
14 vende 
 
 
Ikona
8 Steel™ - Pjesët vitale të lavastoviljes me inoks., SCS+ 
 
 
Lloji i koshit të sipërm
Ekskluzive - Instalimet e koshit prej inoksi, ku të gjithë rreshtat e palosshëm raftet portativë/të palosshëm të verës, Light Lock ™ për fiksimin e sendeve të lehta. 
 
 
Koshi i mesëm
Sirtarë portativë për servise të larta; Sirtarë portativë për shishe dhe gota të larta; Dorezë; Lidhje e koshit të mesëm të pajisur me valvul; Ergonomi perfekte me shina teleskopike me rrëshqitje të butë për koshin e mesëm 
 
 
Lloji i koshit të poshtëm
Exclusive - Instalimet e koshit të inoksit me të gjitha rreshtat të palosshëm, koshi i lëvizshëm i serviseve dhe mbajtëse për vazo/shishe, për pastrimin e vazove/shisheve për bebet. 
 
 
Kosh për servise
Kosh portativ për serviset për ngarkim dhe shkarkim më të lehtë 
 
 
Konstruksioni dhe performanca
Kazan inoksi shumë rezistent
Kazan inoksi shumë rezistent 
 
 
Aqua Detect™ - Identifikim i menjëhershme i çdo rrjedhjeje në pjesën e motorit.
Aqua Detect™ - Identifikim i menjëhershme i çdo rrjedhjeje në pjesën e motorit. 
 
 
Mbrojtje nga rrjedhjet - Identifikim i rrjedhjeve kur pajisja është e fikur.
Mbrojtje nga rrjedhjet - Identifikim i rrjedhjeve kur pajisja është e fikur. 
 
 
Anti Bllok™ - Pompë kullimi me vetëpastrim.
Anti Bllok™ - Pompë kullimi me vetëpastrim. 
 
 
8 Steel™ - Pjesë vitale të lavastoviljes janë me inoks
8 Steel™ - Pjesët vitale të lavastoviljes janë me inoks 
 
 
Rezistencë e fshehur
Rezistencë e fshehur 
 
 
Nuk është e nevojshme të shpërplani enët falë Super Cleaning System™
Nuk është e nevojshme të shpërlani enët falë Super Cleaning System™ 
 
 
Sensor Sensi Clean™ - Mat nivelin e papastërtisë
Sensor Sensi Clean™ - Mat nivelin e papastërtisë 
 
 
Shpërndarës automatik i zbutësit të ujit për performancë më të mirë në larje
Shpërndarës automatik i zbutësit të ujit për performancë më të mirë në larje 
 
 
Numri i krahëve sprucues
 
 
Numri i zonave të sprucimit
 
 
Jet Spray™ - Fuqi e shtuar për larjen e vazove, shisheve dhe shisheve të bebeve.
Jet Spray™ - Fuqi e shtuarpër larjen e vazove, shisheve dhe shisheve të bebeve. 
 
 
Wide Spray™ - Zonë sprucimi e fuqishme për tenxheret dhe tiganët
Wide Spray™ - Zonë sprucimi e fuqishme për tenxheret dhe tiganët 
 
 
Twin Tubes™ - Zonë e veçantë sprucimi për koshin e mesëm
Twin Tubes™ - Zonë e veçantë sprucimi për koshin e mesëm 
 
 
Sistemi i tharjes
Turbo Combi Drying™ 
 
 
Cutlery Spray™ - Fuqi e shtuar për larjen në koshin e serviseve
Cutlery Spray™ - Fuqi e shtuar për larjen në koshin e serviseve 
 
 
Përdorimi dhe fleksibiliteti
Numri i vendeve (sipas etiketës)
14 vende 
 
 
Numri i koshave
 
 
Lloji i koshit të sipërm
Ekskluzive - Instalimet e koshit prej inoksi, ku të gjithë rreshtat e palosshëm raftet portativë/të palosshëm të verës, Light Lock ™ për fiksimin e sendeve të lehta. 
 
 
Ergonomi perfekte me shina teleskopike të lehta për koshin e sipërm
Ergonomi perfekte me shina teleskopike me rrëshqitje të lehtë për koshin e sipërm 
 
 
China Guard - mbron ngarkesat e brishta nga krahët rrotullues të sprucimit të ujit
China Guard - mbron ngarkesat e brishta nga krahët rrotullues të sprucimit të ujit 
 
 
Koshi i mesëm
Sirtarë portativë për servise të larta; Sirtarë portativë për shishe dhe gota të larta; Dorezë; Lidhje e koshit të mesëm të pajisur me valvul; Ergonomi perfekte me shina teleskopike me rrëshqitje të butë për koshin e mesëm 
 
 
Lidhje e koshit të mesëm të pajisur me valvul
Lidhje e koshit të mesëm të pajisur me valvul 
 
 
Lloji i koshit të poshtëm
Exclusive - Instalimet e koshit të inoksit me të gjitha rreshtat të palosshëm, koshi i lëvizshëm i serviseve dhe mbajtëse për vazo/shishe, për pastrimin e vazove/shisheve për bebet. 
 
 
Mbajtëse për vazo dhe shishe të larta e të ngushta, të tilla si shishet për fëmijë
Mbajtëse për vazo dhe shishe të larta e të ngushta, të tilla si shishet për fëmijë 
 
 
Distanca e vogël ndërmjet rreshtavë të koshit, lehtëson ngarkimin e enëve dhe parandalon rrëzimin e sendeve të vogla.
Distanca e vogël ndërmjet rreshtavë të koshit, lehtëson ngarkimin e enëve dhe parandalon rrëzimin e sendeve të vogla. 
 
 
Kosh për servise
Kosh portativ për serviset për ngarkim dhe shkarkim më të lehtë 
 
 
Ndriçim
2 ndriçues LED 
 
 
Niveli i presionit të kërkuar të ujit në hyrje
0,03-1 MPa 
 
 
Ndërveprimi dhe kontrolli
Tipi i ekranit
Njësa kontrollit me ekran LCD 
 
 
Personalizimi i programeve
Program memorizues 
 
 
Numri i programeve
12 
 
 
Numri i opsioneve
 
 
Status Light™
Status Light™ 
 
 
Treguesi i kohës së mbetur
Treguesi i kohës së mbetur 
 
 
Treguesi i përfundimit të procesit të\ larjes
Sinjal akustik dhe vizual 
 
 
Programet
Programet
12 programe larjeje: Auto; Program ekonomik ECO; Programi i Higjenës; Programi përcaktimit të kohës së fillimit të larjes; Plastike; Programi i shpërlarjes dhe ndërprerjes; Universal; Gjysma e sipërme; Sirtari i poshtëm; Gota kristali; Vetëpastrimi; Parangrohje 
 
 
START i shtyrë
Mund të shtyhet deri në 24 orë 
 
 
Përcaktimi i kohës
Përcaktimi i kohës 
 
 
Program ekologjik Green - Përdoret më pak energji dhe ujë. Kohëzgjatja e programit është më e madhe
Program ekologjik Green - Përdoret më pak energji dhe ujë. Kohëzgjatja e programit është më e madhe 
 
 
Programi i shpejtë - Koha e programit është më e shkurtër. Përdor më shumë energji.
Programi i shpejtë - Koha e programit është më e shkurtër. Përdor më shumë energji. 
 
 
Programi i larjes natën - Niveli më i ulët i zhurmës. Kohëzgjatja e programit është më e madhe.
Programi i larjes natën - Niveli më i ulët i zhurmës. Kohëzgjatja e programit është më e madhe. 
 
 
Larje internsive - Lavastovilja përdor tempetura më të larta dhe më shumë ujë. Kohëzgjatja e programit është më e madhe.
Larje internsive - Lavastovilja përdor tempetura më të larta dhe më shumë ujë. Kohëzgjatja e programit është më e madhe. 
 
 
Auto Dry - Hapje automatike e derës
Auto Dry - Hapje automatike e derës 
 
 
Super Rinse™ - Dy shpërlarje shtesë.
Super Rinse™ - Dy shpërlarje shtesë. 
 
 
Dizajni dhe përshtatja
Këmbë të pasme të rregullueshme
Këmbë të pasme të rregullueshme 
 
 
Anti-sifon i integruar - Parandalon hyrjen dhe daljen spontane të ujit dhe thjeshton instalimin
Anti-sifon i integruar - Parandalon hyrjen dhe daljen spontane të ujit dhe thjeshton instalimin 
 
 
Min. i gjerësisë së brendshme
600 mm 
 
 
Min. i lartësisë së brendshme
820 mm 
 
 
Thellësia (përfshirë hapësirën e mureve)
560 mm 
 
 
Regullim i lartësisë
50 mm 
 
 
Rregullimi i mundshëm i pllakës
30 - 94/0 mm 
 
 
Siguria dhe mirëmbajtja
AquaSafe™ - Sisteme të shumta sigurie që parandalojnë dëmtimet nga uji.
AquaSafe™ - Sisteme të shumta sigurie që parandalojnë dëmtimet nga uji. 
 
 
Kontrollet e bllokimit, KidSafe™
Kontrollet e bllokimit, KidSafe™ 
 
 
Tregues i nivelit të ulët të ndihmës në shpërlarje
Njoftimi në ekran 
 
 
Treguesi për rimbushjen e kripës
Treguesi për rimbushjen e kripës 
 
 
Të dhëna teknike
Lidhja e ujit
Trashësia e tubit: 3/4" - Mund të lidhet me ujë të ngrohtë ose të ftohtë 
 
 
Temperatura maksimale e ujit në hyrje
70 °C 
 
 
Niveli i zhurmës
42 dB(A)re 1 pW 
 
 
Programi i referencës
 
 
Kohëzgjatja e ciklit normal të larjes
220 min 
 
 
Konsumi i energjisë kWh/vit
211 KWh 
 
 
Konsumi i energjisë - programi normal
0,74 KWh 
 
 
Kosum i përllogaritur vjetor i ujit
2632 L 
 
 
Konsumi i ujit - programi standard
9,4 L 
 
 
Konsumi kur pajisja nuk është në punë
0,49 W 
 
 
Klasi i energjisë
A⁺⁺⁺ 
 
 
Lloji i prizës
Europiane 
 
 
Fuqia ( Ngarkesa e lidhjes)
1900 W 
 
 
Voltazhi (V)
220-240 V 
 
 
Numri i fazave
 
 
Siguresa
10 A 
 
 
Frekuenca
50 Hz 
 
 
Niveli i presionit të kërkuar të ujit në hyrje
0,03-1 MPa 
 
 
Pesha neto
44,5 Kg 
 
 
Përmasat
Gjerësia
596 mm 
 
 
Lartësia
819 mm 
 
 
Thellësia
559 mm 
 
 
Lartësia maksimale e produktit
869 mm 
 
 
Gjatësia e kordonit elektrik
1825 mm 
 
 
Thellësia me derë të hapur
1198 mm 
 
 
Gjatësia e tubit hyrës
163 cm 
 
 
Gjatësia e tubit dalës
200 cm 
 
 
Informacione të logjistikës
Gjerësia e paketimit
640 mm 
 
 
Lartësia e paketimit
890 mm 
 
 
Thellësia e paketimit
680 mm 
 
 
Pesha bruto e pajisjes
47,8 Kg 
 
 
Kodi i artikullit
736916 
 
 
Kodi EAN
3838782469657 
 
 
Tregu
Shtëpiake 
 
 
Gama
Style