Pianura me induksion

Gatimi me induksion është më i shpejtë, më i thjeshtë dhe më i sigurt. Secila prej zonave kontrollohet në mënyrë të pavarur, ndërsa kohëmatësi regjistron kohë të ndryshme gatimi dhe fik automatikisht vatrat e gatimit sapo të jetë jetë plotësuar koha e paracaktuar. 

Pianurat ASKO me induksion janë gjithashtu shumë të sigurta. Nxehtësia gjenerohet vetëm në sipërfaqen e enës dhe jo në sipërfaqet përreth saj, ndërsa vatra ftohet shumë shpejt sapo të keni hequr enën. Vatra ngroh vetëm sipërfaqen nën enë, ndaj nuk keni pse të shqetësoheni për pastrimin e saj edhe nëse ushqimi bie mbi pianurë. Nëse kjo ndodh, thjesht fshijeni me një leckë të lagur dhe pastrojeni sipërfaqen me ujë.