Veçoritë e lavastoviljes
Sekreti fshihet tek sistemi i shpërlarjes i dizajnuar dhe testuar me shumë kujdes, i cili përfshin jo më pak se 11 zona sprucimi* të cilat mbulojnë çdo cep të kazanit të lavastoviljes. Çdo kosh gjithashtu ka sistemin e tij të shpërlarjes, si për shembull koshi i mesëm ku është vendosur Twin Tubes™, një zonë e dedikuar sprucimi.
Turbo Drying për tharje të plotë
Me rreth 25% më shumë qarkullim të ajrit, sistemi i avancuar i tharjes ASKO mundëson rezultate fantastike. Pas shpërlarjes përfundimtare, ajri i lagësht brenda lavastoviljes përzihet me ajrin e thatë që vjen nga jashtë, duke mundësuar një tharrje të plotë të enëve, gotave dhe serviseve. Ne këtë e quajmë Turbo Drying™.
Pa para shpëlarje me dorë
Sistemi unik dhe i përmirësuar Super Cleaning (SCS+) është një tipar inteligjent që ju kursen kohë, energji elektrike, ujë dhe mund. Ky sistem pastrimi i patentuar, eleminon nevojën për një shpërlarje paraprake me dorë të enëve para se t’i vendosni në pajisje. SCS+ pastron filtrin e imët dhe të gjithë sipërfaqen e brendshme menjëherë pas procesit të paralarjes, para se të fillojë programi i larjes. Në këtë mënyrë procesi fillon me enë të shpërlara, pajisje dhe filtër të pastër dhe ujë të freskët e të pastër.
Integrim perfekt me derë rrëshqitëse
Zgjidhja e derës me rrëshqitje mundëson instalime precize në hapësira shumë të ngushta dhe eleminon çdo mospërputhje të kapakut të lavastoviljes me mobiliet e tjera të kuzhinës. Dera rrëshqet për lart gjatë mbylljes, duke lejuar instalime precize në hapësira deri në 2 milimtra* ndërmjet derës së lavastoviljes dhe bazamentit të mobiljes, ose në pjesën e përparme të sirtarit* pa Status Light.
Status Light™
Në pjesën e poshtme kemi vendosur një ndriçues, i cila i thjeshton gjërat. Është një mënyrë inovative dhe inteligjente që komunikon me ju, duke përdorur tre ngjyra të ndryshme për t’ju treguar statusin e pajisjes. BLU - Programi i larjes ka filluar. E KUQE - Programi i larjes është në proces dhe ju nuk mund të shtoni më enë të tjera. JESHILE - Programi i larjes ka përfunduar dhe enët janë gati për t'u hequr nga pajisja.
Ndriçim i brendshëm LED
Ndriçuesi i brendshëm LED krijon një mjedis më të mirë pune dhe mundëson pamje më të qartë të ngarkesës. Ndriçimi me LED gjeneron gjithashtu intensitet dhe qëndrueshmëri më të mirë të dritës.
SISTEM FLEXIRACKS
Objektivi ynë është t’ju lehtësojmë jetën tuaj të përditshme. Kjo është arsyeja pse kemi punuar shumë për të zhvilluar një prej sistemeve më të mëdha dhe më fleksibël të koshave në treg. Ne i kushtojmë rëndësi opinioneve dhe mendimeve të klientëve, dhe përpeqmi të identifikojmë të gjithë artikujt që ju do të donit t’i vendosnit në lavastovilje. Kjo bën të mundur që koshat e lavastoviljeve të inovativë dhe praktikë siç dhe ju do të dëshironit.
Dy sprucues shtesë
Objektivi ynë është t’ju lehtësojmë jetën tuaj të përditshme. Kjo është arsyeja pse kemi punuar shumë për të zhvilluar një prej sistemeve më të mëdha dhe më fleksibël të koshave në treg. Ne i kushtojmë rëndësi opinioneve dhe mendimeve të klientëve, dhe përpeqmi të identifikojmë të gjithë artikujt që ju do të donit t’i vendosnit në lavastovilje. Kjo bën të mundur që koshat e lavastoviljeve të jenë inovativë dhe praktikë siç dhe ju do të dëshironit.
Motorët pa karbonçina për pinim të qetë
Lavastoviljet tona janë të pajisura me motorë shumë cilësorë pa karbonçina dhe punojnë pa zhurmë. Pa karbonçina do të thotë më pak pjesë, të cilat ma kalimin e kohës mund të amortizohen dhe motori punon me qetë, me një nivel maksimal zhurme deri në 39dB (A). Kjo do të thotë më shumë eficencë dhe reduktim të konsumit të energjisë elektrike. Me rritjen e cilësisë dhe rezistencës lavastovilja juaj do të jetojë më gjatë.
KAPACITET NGARKESE I KLASIT BOTËROR
Lavastoviljet XL dhe XXL kanë kapacitete ngarkimi të prakahasueshme dhe lartësi të brendshme ngarkimi që arrin deri në 58/54 cm, e mjaftueshme për pjata të mëdha dhe gota të larta. Ju mund të ngarkoni 40 % më shumë enë se në një lavastovilje standarde dhe sistemi inteligjent me 4 nivele Flexirack™ ofron edhe më shumë mundësi.
8 inokse
Tetë prej përbërësve më të rëndësishëm të lavastoviljeve tona janë me materiale inoksi të cilësisë superiore, të cilët janë shumë herë më cilësorë dhe më rezistentë se plastika, të tilla si: kazani, raftet e ngarkimit, tubat sprucues, sprucuesit, filtrat, bazamenti i jashtëm, këmbët dhe elementi ngrohës.
Përdorim i thjeshtë Line Concept™
Line Concept™ është një koncept i thjesht përdorimi me funksione ndërveprimi nga e majta në të djathtë. Procesi fillon me ndezjen e pajisjes në të majtë, zgjedhjen e programit, mënyrën e larjes dhe opsionet. Në fund shtypni butonin ‘start’ në të djathtë të pajisjes. Lavastovilja është e pajisur me butonë metalikë, të shpejtë dhe preçizë.
Koshi i mesit
Koshi i mesëm mundëson fleksibilitet maksimal. Praktikisht ju keni dy kosha të lëvizshëm, një për enët dhe serviset e mëdha dhe një për tasat, filxhanët dhe gotat. Zona e sprucimit Twin Tubes™ ndodhet poshtë koshit dhe është e dedikuar kryesisht për pastrimin e tasëve, filxhanëve dhe gotave. Sistemi me shina teleskopike me kizhineta sferike mundëson një rrëshqitje të butë dhe pa zhurmë të koshit dhe lehtëson ngarkimin dhe shkarkimin e enëve.
Orrefors rekomdon ASKO
Tani është më e sigurt që gotat tuaja të kristalta t’i lani në lavastoviljet ASKO dhe jo me dorë. Sekreti është programi Crystal, i cili mundëson një rritje graduale të temperaturës dhe më pas ruan atë në një nivel konstant.
Instant Lift™ - përshtatje inteligjente e lartësisë
Me sistemin unik të përshtatjes së lartësisë, Instant Lift™, mund të përshtasni sirtarin e sipërm të serviseve për ngarkesa më të larta ose më të ulëta dhe të krijoni më shumë hapësirë në koshin e sipërm, gjithçka me vetëm disa lëvizje. Lartësia maksimale mund të rritet deri në 40 mm dhe në pozicionin e poshtëm mund të arrijnë deri në 58 mm. E thjeshtë, inteligjente dhe fleksibël.

Funksioni MODE

Mënyra më e shpejtë për të larjen e enëve. 

Kemi krijuar mënyra të ndryshme për të thjeshtuar përshtatjen e programeve të preferuara për larjen e enëve, me situata krejtësisht të reja. Nuk është e nevojshme të përzgjidhni një program nga lista e gjatë, dhe më pas një tjetër nga lista e gjatë e opsioneve dhe cilësimeve. Mjafton të zgjidhni një program larjeje dhe të shtypni butonin ‘Start’.

Ndaj

Facebook
Twitter
Linkedin