Frigoriferët ngrirës

Disa prej modeleve tona kanë sirtarë të konvertueshëm me kontroll të veçantë temperature që ju mundëson të përzgjidhni opsionin e ruajtjes së verës, ngrirjes, apo ftohësit. Ky është një funksion fantastik nëse ju duhet të ruani përkohësisht më shumë ushqim për një darkë ose nëse ju nevojitet hapësirë shtesë për ruajtjen e një sasie më të madhe produktesh. Konvertimi nga ngrirja në ftohës dhe anasjelltas, zgjat vetëm rreth tre orë.