Direktiva e Ekodizajnit

“Direktiva e Ekodizajnit” synon të përmirësojë efikasitetin e përdorimit të energjisë, qëndrueshmërinë e produkteve dhe përmirësimin e shërbimeve për riparimet e tyre, duke parashikuar disponueshmërinë e dokumentacionit dhe pjesët e këmbimit për riparimet e nevojshme.

Dëshironi të informoheni për mundësitë e riparimit të lavatriçes, lavastoviljes apo frigoriferit? Për më shumë informacion ju lutemi përdoni linqet e mëposhtme dhe plotësoni të dhënat e produktit tuaj.

Jeni të interesuar për pjesë këmbimi? Ju lutemi plotësoni formularin.

Ndaj

Facebook
Twitter
Linkedin